Oposicions 2024: sol·licitud d'adjudicacions per a persones seleccionades


19 Jun, 2024

Si ets personal seleccionat en el concurs oposició ordinari, cal que presentis la teva sol·licitud entre avui 19 de juny i demà 20 de juny de 2024.

Si has enviat abans una sol·licitud com a interí, has de tornar a enviar una sol·licitud com a opositor, ja que la sol·licitud anterior queda anul·lada.

Accés a la sol.licitud

Com omplir la sol·licitud d'ajudicacions provisonals?

Hem preparat un vídeo explicatiu amb instruccions per a realitzar aquest procés. El pots consultar al nostre canal de Youtube o bé accedir directament en aquest enllaç

Recorda fer clic a enviar la teva sol·licitud un cop finalitzis l'elecció de centres i comarques.

A la RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d'11 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques, trobareu:

Annex 4 Codis d'especialitats i llocs docents.

Annex 5 Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, CEE, ZER, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

Annex 6. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, EOI, EA i CFA/AFA).

Annex 7. Codis de comarques.