Supòsits excepcionals en els quals es continua cobrant el 100% del sou


05 Feb, 2018

Aquest supòsits són:

 • En cas d’hospitalització o intervenció quirúrgica.
 • En processos oncològics.
 • Les treballadores embarazadse.
 • Les víctimes de violència de gènere.
 • Malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%.
 • Per accidents laborals i/o malalties professionals.
 • Per exploracions diagnòstiques invasives com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.
 • Per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
 • Per tractaments de reproducció assistida o del període de lactància.
 • Altres malalties greus (de tipus oncològic, hematològic, al.lèrgic, trastorns psiquiàtrics com la depressió major, neurològics, reumatològics o enfermetats infeccioses, entre d’altres) recollides a l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.
 • I les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre.Entre elles, grip, hepatitis, xarampió o varicel·la.

En tots els casos, caldrà omplir la sol.licitud de millora, que s’haurà de presentar amb el part de la baixa mèdica.

sol.licitud-millora-complement-per-incapacitat-laboral