Reducció majors de 55 anys


04 Jun, 2018

Sol.licitud de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys d’edat i 15 anys de serveis.

Aquesta disminució horària és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada, així com amb les funcions directives i de coordinació.

Model de sol.licitud