Prestació d’atur


02 Jul, 2018

PRESTACIÓ D'ATUR

 

Pot demanar la prestació d'atur el personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, per tant s'ha extingit el seu contracte de treball.

 

Els requisits necessaris són: 

 

·        Període mínim de cotització de 360 dies en els últims 6 anys, que poden haver estat treballats de manera discontinua.

·        Haver perdut la feina involuntàriament.

·        No realitzar cap activitat per compte propi a temps complet o parcial. o per compte aliè a temps complet. Si la relació laboral per compte d'altri és a temps parcial, es podrà fer compatible la prestació. Haureude portar el contracte a la vostra oficina de treball. Teniu 15 dies des de l'inici del contracte.

Si l'acomiadament s’ha produït durant una baixa mèdica, caldrà esperar a tenir l'alta per tramitar la prestació.

Cal subscriure el compromís d'activitat, consistent en l'obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d'informació i orientació laboral.

 

El termini màxim per demanar la prestació de l'atur són 15 dies hàbils a partir de l'últim dia treballat (sense comptar els diumenges, ni els festius).

 

Com fer la sol·licitud?

 

Cal fer la inscripció prèvia com a demandant d'ocupació a l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya. Per fer aquest inscripció no es necessari cita prèvia, i només cal presentar-se en alguna de les oficines del SOC amb el DNI.

Posteriorment cal sol·licitar cita prèvia al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i presentar la sol·licitud de la prestació. La cita prèvia la podeu sol·licitar telemàticament (www.sepe.es) o telefònicament (901 01 02 10).

 

Per omplir la sol·licitud de la prestació caldrà portar:

§          Identificació del sol·licitant mitjançant el DNI.

§          Llibre de família, si declara tenir fills a càrrec seu.

§          Certificat/s de les empreses on s'ha treballat els últims 6 mesos.

§          Les dades de domiciliació bancària

 

El certificat d’empresa es pot sol·licitar al Departament d'Ensenyament, presencialment al registre dels Serveis Territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona amb una sol·licitud en paper o per correu electrònic, on ha de constar:

 

§          Assumpte: Sol·licitud de certificat per a l’atur.

§          Nom i cognoms.

§          NIF

§          Data de la fi de l'últim nomenament i nom del centre.

 

Caldrà enviar-lo als Serveis Territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona:

 

Baix Llobregat: personal_baix.ensenyament@gencat.cat.Sol·licitud.

Barcelona Comarques: personal_com.ensenyament@gencat.cat.

Catalunya Central: personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat.

Consorci d’Educació de Barcelona: bustia.ceb@gencat.catSol·licitud

Girona: docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat.Sol·licitud.

Lleida: per-lle.ensenyament@gencat.cat

Maresme-Vallès Oriental: serveis_edu_mvo.ensenyament@gencat.cat.

Tarragona: s_personal_tgn.ensenyament@gencat.cat.

Terres de l’Ebre: personal_teb.ensenyament@gencat.cat.

Vallès Occidental: personal_vall.educacio@gencat.cat.Sol·licitud.

Abans de demanar cita prèvia al SOC o al SEPE és preferible donar uns pocs dies de marge per garantir que el certificat dels Serveis Territorials ha arribat al SEPE.

 

Quina durada tindrà la prestació?

La durada de la prestació d’atur depèn del temps treballat els darrers 6 anys i si s’ha treballat de dilluns a divendres.

 

Si s'ha treballat a jornada inferior a la sencera, cal demanar que en el certificat s'especifiqui que l'horari és de dilluns a divendres indicant el tipus de jornada, ja que s'ha de tenir en compte les hores de permanència i complementàries. Els Serveis Territorials ja ho tenen en compte i habitualment ho fan així en els certificats que entreguen.

 

ANPE BARCELONA

 

Ara és el moment: AFILIA’T!

 

BARCELONA: barcelona@anpe.es 93 3012913

GIRONA: girona@anpe.es 93 3012913

LLEIDA: lleida@anpe.es 973 281406

TARRAGONA: tarragona@anpe.es 977 244458

www.anpe.cat

PÀGINA DE FACEBOOKTWITTER: https://twitter.com/#!/ANPECATALUNYA