Enquesta sobre la convivència a les aules. Participa!


08 Oct, 2018

ANPE, sindicat de l'Ensenyament Públic aposta per la bona convivència i sempre ha manifestat tolerància zero davant la violència en els centres. ANPE a través del servei del Defensor del Professor, està compromès amb la bona convivència en els centres escolars per aconseguir que el dret a ensenyar i el dret a aprendre es pugui exercir en un clima de respecte i tolerància.

La conflictivitat i la violència escolar són presents en els centres educatius no només a través de l'assetjament escolar, sinó també a través del ciberassetjament. En aquest sentit, la Fiscalia General de l'Estat, la memòria anual del Ministeri Públic i els successius informes del Defensor del Professor es fan ressò d'aquesta situació.

En aquesta preocupació per la convivència escolar hem dissenyat una enquesta, els resultats de la qual els farem públics a últims del mes d'octubre. La finalitat d'aquesta enquesta és consultar al professorat sobre la situació de convivència escolar que viuen en els seus centres educatius i a partir de l'anàlisi de dades, poder treure unes conclusions que serveixin per denunciar determinades situacions i buscar solucions.

Encuestaanpe.com