Oposicions: Aptes fase de pràctiques


24 Oct, 2018

RESOLUCIÓ ENS/2416/2018, de 16 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

resoluci--fase-de-pr-ctiques