Concurs General de Trasllats 2018/19


31 Oct, 2018

Calendari previst

Presentació d’instàncies telemàtiques i accés a l’aplicatiu d’inscripció: 6 al 27 de novembre de 2018.

• Llista d’admesos/es i d’excloses/os amb la puntuació: entre finals de gener i començament de febrer.

Hi haurà 5 dies hàbils per fer reclamacions i per afegir justificants de mèrits al·legats, si s'escau.

• Publicació vacants provisionals: entre finals de febrer i començament de març.
• Adjudicació provisional: entre el 12 i el 20 de març

Es podran presentar reclamacions o desistir de la participació en totes o en qualsevol de les fases, si es concursa voluntàriament, dins el termini de 10 dies hàbils.

• Publicació vacants definitives: entre finals d’abril i començament de maig.
• Resolució definitiva del concurs general de trasllats: entre el 14 i el 23 de maig.

concurs-trasllats-prim-ria
concurs-trasllats-secund-ria