Oposicions 2019


10 Dic, 2018

Presentació de sol·licituds: 16 de gener al 4 de febrer de 2019.

Llista provisional d'admesos i exclosos: abans del 4 de març de 2019. 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 8 de juny, aproximadament.

Acte de presentació: Primera quinzena  de juny de 2019.

Finalització fase d’oposició: abans del 31 de juliol de 2019.

Finalització del procediment selectiu: abans del 31 d’octubre de 2019.

 

Canvis importants:

  • La defensa de la programació i la unitat didàctica passaran a ser la primera prova de la fase d’oposició.
  • L'experiència prèvia es valorarà fins a un màxim de set punts.