Publicada la llista d'admesos i exclosos per formar part dels tribunals d'oposicions


28 Feb, 2019

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de l'especialitat i cos corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on ha d'actuar el tribunal.

Consulteu la llista d'admesos i exclosos per formar part dels tribunals. 

ENLLAÇ