Resultat de la recerca

Tornar

Catalunya 26 Ene, 2017
OBERTURA DE LA BORSA DE PERSONAL DOCENT

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. INCORPORACIÓ A LA BORSA RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LA BORSA.

Llegir més
#Històric
Catalunya 16 Ene, 2017
OBERTURA BORSA CATALUNYA

RES ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.  ATENCIÓ: L’entrega de sol·licituds i documentació s'haurà de lliurar dins del termini establert per a la inscripció, excepte el títol del màster que es podrà acreditar fins a l'inici del curs 2017/2018. Per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, s'haurà de presentar el certificat de matriculació al màster.  1.3 Acreditació dels requisits  Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que s'han de presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanada com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.  Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit als apartats g) i h) del punt 1.1, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.  En els propers dies sortirà la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa, on podreu veure les especialitats i serveis territorials convocats.  Període d’inscripció del 24 de gener fins a les 13h. del 7 de febrer.

Llegir més
#Històric
Catalunya 16 Ene, 2017
MUFACE: CANVI D’ENTITAT MÈDICA

Durant el mes de gener resta obert el termini per canviar d'entitat mèdica

Llegir més
#Històric
Catalunya 08 Nov, 2016
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017

CONCURS DE TRASLLATS Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació Oberta l’aplicació per omplir la sol.licitud (S’adjunta resum) Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Oct, 2016
MODIFICACIÓ DADES BORSA

CANVI DE DADES A LA BORSA Del 24 d'octubre al 2 de novembre de 2016, i les darreres setmanes de gener i març de 2017, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té efecte immediat en els nomenaments telemàtics.Accés a l'aplicatiu Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació

Llegir més
#Històric
Catalunya 10 Oct, 2016
OBERTURA DE LA BORSA

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2231/2016, de 3 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 10 al 18 d'octubre de 2016. Entrega de documentació: 10 dies des de l'acceptació a l'aplicatiu Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: segona setmana de novembre. Informació: Incorporació a la borsa Requisits Cossos i especialitats convocats Calendari Documentació per acreditar els requisits Sol·licitud d'inscripció

Llegir més
#Històric
Catalunya 05 Oct, 2016
OPOS 2016-LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS

Ingrés i accés a cossos docents El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional. En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius: Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per a participar en el procediment d'accés a un cos de grup superior. Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. Accés a un cos de grup superior Per als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2. Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016. Places per especialitat Requisits Inscripció i taxes Calendari Temaris de les especialitats convocades Desenvolupament de les proves Tribunals Normativa LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ  ACCÉS A L'APLICATIU  Termini per presentar reclamacions: del 8 al 21 de novembre de 2016. Avís La formació pedagògica i didàctica només es pot acreditar amb els títols o certificats detallats a l'apartat requisits. El màster en psicopedagogia només serveix per acreditar la formació pedagògica i didàctica en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, que ara no es convoca. Els aspirants seleccionats que no acrediten aquesta formació perden els drets adquirits en el concurs oposició i en queden exclosos.  DOGC:RES ENS/2452/2016, de 27 d'octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.  

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Ago, 2016
PROPERS NOMENAMENTS TELEMÀTICS CURS 16-17

NOMENAMENTS TELEMÀTICS  Nomenaments telemàtics per adjudicar les vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent   Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d'agost de 2016 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic. Les franges de connexió per acceptar la plaça assignada són les següents: 30 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre  31 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores  ·                     Consorci d'Educació de Barcelona ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Tarragona ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Lleida ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Llegir més
#Històric
Catalunya 29 Jul, 2016
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CATALUNYA

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CATALUNYA (PT I PS) RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. PDF  Cos de professors d'ensenyament secundari Codi Especialitat E L R T 501 Administració d'empreses 3 8 1 12 502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5 503 Assessoria i processos d'imatge personal 1 4 0 5 505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19 506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8 507 Informàtica 8 20 2 30 508 Intervenció socio-comunitària 5 14 1 20 510 Organització i gestió comercial 2 6 0 8 511 Organització i processos de manteniment de vehicles 1 3 0 4 512 Organització i projectes de fabricació mecànica 1 3 0 4 516 Processos industria alimentària 1 4 0 5 517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8 518 Processos sanitaris 3 6 1 10   Total 35 96 7 138 Cos de professors tècnics de formació professional Codi Especialitat L R T 601 Cuina i pastisseria 11 1 12 603 Estètica 6 0 6 609 Manteniment de vehicles 14 1 15 611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9 618 Perruqueria 6 0 6 619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 9 1 10 620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37 621 Processos comercials 7 0 7 625 Serveis a la comunitat 26 1 27 626 Serveis de restauració 5 0 5 627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28   Total 154 8 162 A)      El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 24 d'octubre de 2016 ambdós inclosos. B)     Inici del procediment selectiu El procediment selectiu s'ha d'iniciar a partir de la segona quinzena del mes de maig de 2017. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

Llegir més
#Històric
Catalunya 27 Jul, 2016
PUBLICADES DESTINACIONS DEFINITIVES

PUBLICADES DESTINACIONS DEFINITIVES ESTIU CURS 2016-17 Consulta

Llegir més
#Històric
Catalunya 15 Jul, 2016
PUBLICADES (DE NOU) LES ADJUDICACIONS D’ESTIU

Enllaç a l’aplicatiu: CODI XTEC CODI ATRI   Termini per presentar reclamacions: fins al 20 de juliol   Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2016 (no s'especifica)

Llegir més
#Històric
Catalunya 14 Jul, 2016
IMPORTANT: ANUL.LACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU

 Us informem que la resolució provisional d'adjudicacions d'estiu publicada avui pel Departament d'Ensenyament queda sense efecte degut a moltes errades detectades Així que tots/es els que heu trucat avui consultant-nos i informant-nos dels problemes per poder consultar la vostra destinació, per fer  reclamacions degut a que havien donat places a docents amb menys puntuació, etc.  podeu estar tranquils/es fins a nou avís. Per tant, de moment no cal que feu res!  El Departament diu: "Resolució provisional Us informem que s'ha detectat una incidència en la fase d'elecció de les adjudicacions de destinacions provisionals, per la qual cosa es deixa sense efecte la Resolució publicada el 13 de juliol. Properament es farà pública una nova resolució d'adjudicacions destinacions provisionals."

Llegir més
#Històric
Catalunya 13 Jul, 2016
CONSULTA ADJUDICACIONS ESTIU

Ja es pot consultar resolució provisional de les adjudicacions d'estiu. consulta resolució provisional adjudicacions estiu Temps per reclamar: del 14 al 18 de juliol. MODEL DE RECLAMACIÓ (INSTANCIA GENERAL): SOL·LICITUD GENERAL

Llegir més
#Històric
Catalunya 03 Jun, 2016
RETALLADA A LA REDUCCIÓ DE 2H. LECTIVES PER MÉS GRANS DE 55

Segons  l’ACORD DE 31 DE MAIG, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament el Departament argumenta: L'evolució de la piràmide d'edat del col·lectiu docent des de l'any 2005 comporta un nombre creixent de docents compresos entre els 55 i els 64 anys. Aquesta circumstància no fa sostenible el manteniment de la reducció de la jornada lectiva dels més grans de 55 anys en el context econòmic i financer actual de la Generalitat, i més encara si es té en compte que aquesta mesura comporta, en la majoria dels casos, pèrdua d'hores d'atenció lectiva a l'alumnat en la mesura que no és possible compensar amb recursos addicionals deplantilla la totalitat d'hores lectives no impartides pels docents que gaudeixen d'aquesta llicència. Pel mateix motiu, no és possible aplicar el nomenament complementari del mes de juliol als substituts amb 6 mesos de serveis prestats durant el curs 2015-2016, per l'elevat cost que comporta l'aplicació d'aquesta mesura i tenint present que aquest professorat no fa una activitat docent al mes de juliol i que cobra de la Seguretat Social la part corresponent de l'atur.  Per tant, El Departament ens treu: 2 Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanalper al professorat entre 55 i 64 anys. En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent: - 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària. - 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes. - 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general iespecial.  Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal. Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.  -3 Deixar en suspens, fins al 31 d'agost de 2018, l'aplicació del punt 5.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formi part de l'Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d'Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar. I ens dona:  -4 Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a partir de l'1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d'Ensenyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans de l'inici de les activitats lectives del curs escolar. -5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera. L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016. ANPE ja ha manifestat el seu total rebuig a aquesta nova retallada que afecta als docents majors de 55 anys i al personal interí substitut, i ens sumarem a  qualsevol acció per tal de recuperar tot el que ens continuant arrabassant.

Llegir més
#Històric
Catalunya 18 May, 2016
DESTINACIONS PROVISIONALS (RESOLUCIÓ I DATES)

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics Terminis : Presentació de sol·licituds: Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig (inclou Propietaris Provisionals i peticions de Comissions de Servei) Personal interí: del 2 al 14 de juny Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny Resolució provisional del 10 al 12 de juliol Resolució definitiva entre el 27 i 28 de juliol.

Llegir més
#Històric
Catalunya 05 May, 2016
PROCEDIMENT PERFILS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los ENLLAÇ Procediment d'acreditació dels requisits per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional 1. Professorat afectat Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats. 2. Requisits específics per acreditar els perfils Per tal de disposar de la corresponent acreditació d'un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats per a cada perfil a l'annex 1. 3. Formació i programes d'innovació educativa reconeguts Al Portal de centre del Departament d'Ensenyament, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals. Aquesta llista s'ha d'actualitzar cada curs escolar. La resolució també ha d'establir la durada mínima de cada activitat formativa i el curs escolar a partir del qual es tenen en compte la formació i els programes d'innovació educativa, a efectes d'acreditació. 4. Procediment automàtic d'acreditació inicial El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar el professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d'abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. L'acreditació de cadascun dels perfils s'anota al registre informàtic de professorat, a excepció de l'acreditació del perfil professional de docència de dues especialitats a l'ESO, que s'entén acreditat amb el reconeixement de dues especialitats docents. Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del dia següent de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució. 5. Acreditació a sol·licitud del professorat 5.1 Sol·licitud d'acreditació El professorat que no obtingui l'acreditació en el procediment automàtic pot sol·licitar-la fent ús del model que està a la seva disposició als registres del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i al Portal de centre. Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil professional: a) Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició. b) Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d'hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament d'Ensenyament. Totes les fotocòpies que es presentin han d'estar compulsades. c) Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils de l'annex 1, mitjançant models disponibles als registres abans esmentats i al Portal de centre. A aquests efectes, s'entén per curs escolar, l'exercici de la docència un mínim de 8 mesos consecutius. No cal certificar l'experiència docent que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. 5.2 Reconeixement de l'acreditació de perfil professional Un cop revisada la documentació aportada pels interessats i després de comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, s'ha d'incorporar, si escau, la documentació aportada a l'expedient personal i resoldre la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Aquesta acreditació ha de constar al registre informàtic de professorat i pot ser consultada al portal ATRI. Si es denega l'acreditació, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant. 6. Termini de presentació de sol·licituds i efectes de les acreditacions Les sol·licituds individuals d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació a ATRI de l'acreditació inicial prevista a les bases 3 i 4. Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini finalitza el dia 7 de juny de 2016 i el dia 30 de juny de 2016 per als funcionaris de carrera, amb independència de la fase de participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta. En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs escolar 2016-2017, la data límit en que han de constar enregistrades en l'expedient personal informàtic les acreditacions dels perfils, és el dia 8 de juliol de 2016. En les diferents convocatòries de provisió de llocs de treball docents, s'ha d'establir la data límit en què han de constar enregistrades les acreditacions dels perfils, per tal que puguin ser tingudes en compte en l'adjudicació de destinacions motiu de la corresponent convocatòria. 7. Informació El professorat i les direccions dels centres que desitgin rebre informació en relació amb aquest procediment, s'ha d'adreçar a la unitat de gestió de personal docent dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona que correspongui, segons el centre on presti serveis el curs 2015-2016 o l'últim en què va tenir destinació.

Llegir més
#Històric
Catalunya 02 May, 2016
DATES SOL·LICITUDS ADJUDICACIONS D'ESTIU

ATENCIÓ: SÓN DATES AMB VALOR INFORMATIU I ORIENTATIVES, DONCS ENCARA NO HI HA UNA COMUNICACIÓ OFICIAL PER PART DEL DEPARTAMENT: Personal funcionari de carrera: del 17 al 30 de maig Personal interí: del 2 al 14 de juny Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny Termini previst per a la publicació de la resolució provisional: del 10 al 12 de juliol Resolució definitiva: entre el 27 i 28 de juliol.

Llegir més
#Històric
Catalunya 29 Abr, 2016
ANPE CATALUNYA SEMPRE AMB ELS DOCENTS

En breu es preparen mobilitzacions per reclamar la recuperació de molts dels drets que els docents públics hem perdut a Catalunya els darrers anys Per suposat, ANPE Catalunya dóna suport a aquestes reivindicacions i s'adhereix al manifest d'unió sindical, però manifestem que nosaltres ja fa temps que estem treballant amb el Departament i els diferents grups polítics els següents punts: NO AL TANCAMENT DE CAP LÍNIA DE P3 DISMINUCIÓ DE RÀTIOS A TOTS ELS NIVELLS RETORN A LES 18H A SECUNDÀRIA I 23 A PRIMÀRIA NO ALS NOMENAMENTS A DIT, SUBSTITUCIONS DES DEL 1R DIA A TOTS ELS NIVELLS RECUPERACIÓ DE LES PAGUES SOSTRETES, EQUIPARACIÓ SALARIAL PT/PS CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS AMB EL 100% DE LES PLACES REALS SALUT LABORAL: REVISIONS PERIÒDIQUES PERMÍS PER AL TRACTAMENT DE FERTILITAT I AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT COMPATIBILITZAR DOS CÀRRECS, O BÉ A NIVELL ECONÒMIC O BÉ A NIVELL DE CERTIFICAT JORNADA CONTINUADA, A PRIMÀRIA TAMBÉ De vegades la nostra feina no és pública ni surt a fotografies i pancartes, pot ser fins i tot poc visible, però és una part molt important del sindicalisme constructiu que fa ANPE CATALUNYA. Us adjuntem fotos de les nostres trobades amb el Departament i els grups polítics que per ara ens han pogut atendre. Aprofitem per donar-los a tots les gràcies per escoltar-nos i mirar de trobar punts en comú i solucions.

Llegir més
#Històric
Catalunya 20 Abr, 2016
AVUI FA UN ANY VAM PERDRE L'ABEL

  BENVOLGUTS/DES COMPANYS/ES, Dimecres 20 d'abril es compleix un any de la mort del nostre company ABEL MARTÍNEZ OLIVA durant els terribles fets del IES Joan Fuster de Barcelona.   A Barcelona i Lleida s'organitzen concentracions de suport (a Barcelona és a les 19h. a la Plaça Sant Jaume i a Lleida a les 19h. a la plaça de l’Amistat de la Bordeta)   També emplacem a tota la Comunitat Educativa que es pugui sumar als actes de condol fent un homenatge o record al company ABEL als mateixos centres educatius. CONTINUEM EXIGINT a la Consellera i a tots els experts del Departament que d'una vegada per totes IMPLEMENTIN UNES MILLORS CONDICIONS DE TREBALL PELS DOCENTS: MÉS RECURSOS, MÉS SEGURETAT, MÉS RACIONALITAT I QUE SOBRETOT ESCOLTIN MÉS ALS DOCENTS!

Llegir més
#Històric
Catalunya 13 Abr, 2016
Llista provisional d'admesos i exclosos Borsa 2016

Llista d'admesos i exclosos  Llista provisional Es poden presentar reclamacions del 14 al 25 d'abril de 2016. Accés a l'aplicació Una vegada publicada la llista provisional, les persones admeses ja formen part de la borsa i participen en els nomenaments telemàtics ordinaris.

Llegir més
#Històric
Catalunya 08 Mar, 2016
8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA

AVUI, 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA, ANPE VOL REMARCAR LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ I DE LA TASCA DOCENT PER ACONSEGUIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES. Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona treballadora -declarat com a tal per l'ONU el 1997 en homenatge a les dones pioneres en la lluita per la igualtat de drets- ANPE vol fer una crida d'atenció sobre la importància que té l'educació per a la consecució plena de la igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones. Des d'ANPE estem convençuts que l'educació, el coneixement i la cultura són les claus dels avenços en la igualtat efectiva entre homes i dones i peça clau per extirpar la violència de gènere. La tasca que duen a terme els docents a l'aula és el major impulsor d'aquests aprenentatges. Per això, una vegada més, volem fer una crida a la societat perquè conegui, valori i doni suport a la tasca dels docents. A més la presència femenina en l'ensenyament és una constant a Espanya i a Europa. Segons dades facilitades per l'agència d'estadística europea Eurostat, del total d'alumnes universitaris matriculats en graus de l'àmbit de la Formació i l'Educació en 2011, el 79,1% eren dones. Un percentatge molt similar resulta si s'analitza la població universitària en l'àrea de Salut i Benestar, que és el 76% de dones enfront del 24% d'homes. La xifra està més igualada entre els estudiants de graus de Ciències, Matemàtiques o Informàtica, que és del 59,2% d'homes enfront del 40,8% de dones. No podem oblidar a les professionals de l'Educació que van ser pioneres en l'accés als estudis superiors com al món laboral aportant visibilitat a la dona com a membre de ple dret de la societat. Una professió imprescindible, amb gran rellevància i responsabilitat social. Des d'ANPE volem felicitar a totes les mestres i professores que, al seu dia a dia des de la seva tasca docent, preparen a la noves generacions per assolir el ple dret d'igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

Llegir més
#Històric
Catalunya 08 Mar, 2016
IMPORTANT!! ES DEMANA EL CERTIFICAT DE PENALS PER A TOTS ELS/LES TREBALLADORS/ES DE PERSONAL DOCENT!

Certificació de delicte de naturalesa sexual Informació per als directors per a que el personal del centre o dels serveis educatius acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans:   Model de declaració Accés a l'aplicació Calendari Normativa  Personal docent Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris. Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d'acord amb el procediment que estableix aquest comunicat: Entre el 7 al 15 de març està obert el termini per entregar al director/a del teu centre aquest Model de declaració responsable.  Més informació en aquest enllaç: Certificació de delicte de naturalesa sexual

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Ene, 2016
NOVETAT!REGISTRES ON DEMANAR EL CERTIFICAT DE PENALS

MOLT IMPORTANT!! En relació a la certificació negativa del Registre Central d'antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, les persones que presenten el resguard d'haver-la sol·licitat estaran incloses a la llista d'admesos provisionals, pendents de presentar la certificació. La petició de la certificació també es pot fer a qualsevol dels registres del Departament d'Ensenyament, que la traslladarà al Ministeri de Jústicia. Podeu consultar la llista a l'enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/20160125-Noticia-borsa-penals Registres del Departament d'Ensenyament: Serveis Centrals: Departament d'Ensenyament Via Augusta, 202-226 Barcelona 08021 Baix Llobregat: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat Ctra. de Laureà Miró, 328-330 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona Comarques: Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques C. de Casp, 15 Barcelona 08010 Oficina Gestora a Badalona Av. del Maresme, 192-212 planta baixa (Edifici IES Eugeni D'Ors) Badalona 08912 Oficina Gestora a L'Hospitalet de Llobregat C. de Miquel Peiró i Victorí, 43 L'Hospitalet de Llobregat 08906 Oficina Gestora a Vilafranca del Penedès Av. d'Europa, 28 Vilafranca del Penedès 08720 Oficina Gestora a Santa Coloma de Gramenet Av. de l'Anselm de Riu, 125 Santa Coloma de Gramenet 08924 Oficina Gestora a Vilanova i la Geltrú C. Canigó, 2 Vilanova i la Geltrú 08800 Catalunya Central: Oficina Gestora a Igualada Ctra. de Manresa, 65, 2a. planta Igualada 08700 Oficina Gestora a Berga Pl. dels Països Catalans, 4 1a planta, despatx 7 Berga 08600 Oficina Gestora a Vic Pl. de Don Miquel de Clariana, 3 2a planta (Palau Bojons) Vic 08500 Oficina Gestora a Solsona C. del Castell, 20 (Ajuntament) Solsona 25280 Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central Ctra. de Vic, 175 Manresa 08243 Lleida: Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida C. de la Pica d'Estats, 2 Lleida 25006 IES d'Aran Ctra. de Betren, s/n Vielha e Mijaran 25530 IES de Tremp Av. del Bisbe Iglesias, 5 Tremp 25620 IES Hug Roger III C. de Joaquim Sostres, s/n Sort 25560 Maresme-Vallès Oriental: Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental C. Churruca, 90 Mataró 08301 Oficina Gestora a Granollers C. de Maria Palau, 2-4 (seu de l'Institut Granollers, antiga Escola Fàtima) Granollers 08403 Tarragona: Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona C. de Sant Francesc, 7 Tarragona 43003 Terres de l'Ebre: Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre C. de la Mare de Déu de la Providència, 5-9 Tortosa 43500 Vallès Occidental: Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental C. del Marquès de Comillas, 67-69 Sabadell 08202 Oficina Gestora a Terrassa C. de la Rasa, 24 (seu del Patronat Municipal d'Educació) Terrassa 08226 Consorci d'educació de Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona Pl. d'Urquinaona, 6 (cantonada c. de Roger de Llúria) Barcelona 08010

Llegir més
#Històric
Catalunya 25 Ene, 2016
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA

Del 26 de gener al 2 de febrer de 2016, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/modificacio-dades/

Llegir més
#Històric
Catalunya 21 Ene, 2016
INFORMACIONS IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT DE PENALS

DONAT EL CAOS AMB LA SOL·LICITUD DEL CERTIFICATS DE PENALS EL DEPARTAMENT AMPLIA LA SEVA ENTREGA Termini per presentar la sol.licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016. Termini per presentar la documentació: 10 dies hàbils comptats a partir del dia en què es tramita la sol·licitud. De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016. ELS QUE JA FORMEU PART DE LA BORSA (AL MENYS PER ARA) NO CAL QUE EL PRESENTEU. JA US ANIREM INFORMANT.

Llegir més
#Històric
Catalunya 12 Ene, 2016
OBERTURA DE LA BORSA PROFESSORAT 2016 (NOVETATS!)

OBERTURA DE LA BORSA (TERMINIS PREVISTOS) Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016) PDF (81.98 KB) Sol·licituds: 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos. Llistat d’admesos i exclosos provisional: segona quinzena de març Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria. Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona: *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que "acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta" (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. NOVETAT IMPORTANT!!!!!Com a novetat es demanarà com a requisit el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.ENLLAÇ AMB LA NORMATIVA COM OBTENIR-LO ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (actiu quan comenci el termini-inclou la sol·licitud d'inscripció, links on consultar quina/es especialitat/s es poden optar i quines titulacions es necessiten, formularis ,documentació i normativa)

Llegir més
#Històric
Catalunya 08 Ene, 2016
CURSOS ANPE.CAT SEGON TRIMESTRE

Benvolguts/des, Abans de res, us desitgem una bona entrada d'any i una bona reentrada a la feina. Us passem l'oferta formativa per aquest segon trimestre d'ANPE.Cat. Recordeu que alguns cursos comencen aquest mateix dilluns, però encara hi ha places i us podeu inscriure...no us els perdeu!!! Homologats pel Departament d’Ensenyament. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis… NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Necessitats educatives especials curs on-line 45h 01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 11/01/16  Més informació

Llegir més
#Històric
Catalunya 22 Dic, 2015
ANPE CATALUNYA US DESITJA BONES FESTES I BON 2016!!!

"L' Educació és l'arma més poderosa per canviar el món- NELSON MANDELA" BON NADAL I MILLOR 2016 !!!! us desitja... ANPE CATALUNYA

Llegir més
#Històric
Catalunya 26 Oct, 2015
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA 26-OCT A 2-NOV

Inici  > Serveis i tràmits  > Borsa de treball de personal docent   Consulta i modificació de dades: Del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. Consulta i modificació de dades   Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació    

Llegir més
#Històric
Catalunya 22 Sep, 2015
CURSOS ANPE CATALUNYA 2015-2016

Us presentem tota l'oferta de cursos d'ANPE CATALUNYA pel curs 2015-2016 Més informació sobre inscripcions: http://www.anpecatalunya.org/cursos-2015-2016/   PRIMER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA El Joc com a Recurs educatiu. Curs on-line 45h    28/09/15 02/11/15 Del 01/09/15 al 28/09/15 Més informació Seminari: WEBQUEST, recerca a internet Seminari on-line 45h    02/11/15 07/12/15 Del 01/09/15 al 01/11/15 Més informació El treball de les competències bàsiques curs on-line 100h 05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Coaching per al desenvolupament de la Intel·ligència Emocional a l’aula. curs on-line 30h     16/11/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 15/11/15 Més informació SEGON TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Curs anglès on-line Seminari on-line 45h     MÉS INFORMACIÓ EN BREU Necessitats educatives especials curs on-line 45h    01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h  MÉS INFORMACIÓ EN BREU TERCER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Seminari: EDUCACIÓ 2.0, Aprendre INTERNET seminari on-line 100h 04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Benestar Emocional Curs Presencial (seu ANPE Tarragona ciutat) 45h 02/05/16 06/06/16 Del 01/01/16 al 01/05/16 Més informació

Llegir més
#Històric
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tornar