Benestar Emocional.

Curs Semi-presencial (45 hores)

  DESCRIPCIÓ

 

El curs es basa en aprendre de manera vivencial i experimental una sèrie d’estratègies i procediments per viure les situacions de la vida a l’aula de forma positiva, trobant solucions als problemes i fent front als conflictes partint de l’autoconeixement, les mesures d’autoestima, coaching i la resolució de problemes.

Metodologia

La classe es distribuirà amb els assistents asseguts en forma de ferradura, fet que permetrà interaccionar millor i poder fer una millor anàlisi de la postura i altres signes que tenen a veure amb les habilitats comunicatives.
La metodologia s’adaptarà a les necessitats i interessos dels assistents, partint de les seves idees prèvies per anar avançant en el tema de les habilitats comunicatives.
Hi haurà una breu introducció teòrica abans de la realització dels diferents exercicis pràctics, que es duran a terme de manera individual, en petit grup i en gran grup, per afavorir una millor reflexió i síntesi del tema treballat.
Es respectarà en tot moment el ritme personal de cadascú afavorint un clima dinàmic amb tots els assistents per aconseguir l’èxit i l’utilitat de les habilitats comunicatives apreses.

Seran benvingudes les aportacions que senyint-se al tema a tractar enriqueixin a tots/es.

 

OBJECTIUS

 

 

Afavorir el benestar personal i del nostre alumnat a partir de l’aplicació de tècniques efectives de comunicació, anàlisi a través del dibuix, autoconeixement, coaching i autoestima.

Objectius específics:


Conèixer a fons qui som, què volem, com resolem els nostres problemes, com afrontar les situacions de la vida, com gestionar un bon domini de les relacions a l’aula a partir del diàleg i el pensament positiu, saber els recursos propis i beneficiosos que tenim a l’abast i comprometre’s per una millor qualitat en l’educació actual pels nostres infants.

 

 

 CONTINGUTS 

 

 

1- Esquema general de la comunicació.

1-1 Clarificar l’essència del què volem transmetre o demanar

1-2 Diverses formes de fer-ho per aconseguir-ho de la millor manera.
El paper de: el sentit de l’humor, la primera impressió, els signes corporals i el rostre.

1-3 De quina manera enfoquem les habilitats comunicatives per aconseguir el què volem, com ens dirigim als altres.
El paper de la seguretat, accessibilitat, acceptació i respecte.

2- Facilitadors i obstacles de la comunicació.

2-1 Signes corporals positius

2-2 Signes corporals negatius

2-3 El paper de l’escolta, l’empatia, el diàleg i l’acord.

3- Pràctica d’una de les habilitats comunicatives en que hi ha especial dificultats: l’escolta empàtica.

3-1 Reflexió individual de l’actitud de saber escoltar

3-2 Treball en petit grup (3 ó 4 persones) per observar a l’altre com ens relata una vivència.

3-3 Exposició en gran grup i posterior reflexió i aportacions generals.
Altres exercicis, a través del diàleg amb role-playing, material manipulatiu: anàlisi de fotografies de rostres, de signes corporals i reflexió de textos breus que destaquen la importància de les habilitats comunicatives i anàlisi de la pròpia actitud per millorar les habilitats comunicatives.

4- La importància de l’autoestima i el coaching en les habilitats educatives.

4-1 L’autoconcepte

4-2 La resolució de problemes

4-3 Geografia humana

4-4 Coaching: assumpte, objectiu, realitat, opcions i compromís

5- Noves creences i conclusions: pensament, atracció i creació.

 

 

Nivell :

Educació Infantil-Primària

Professora: Marta Fabregat Oró

DATES: Del 28/1/2019 al 18/2/2019 (30 hores)

PREU AFILIATS: 50 €
PREU NO AFILIATS: 85 €Afilia't Eleccions sindicals El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de trabajo

  L'últim publicat
  Informació professional
  No s'han trobat resultats
  Viatges/T'Iinteresa/Esdeveniments
  No s'han trobat resultats
  Informació professional en altres autonomies
  No s'han trobat resultats