El treball de les competències bàsiques

ON LINE MOODLE (100 hores)

  DESCRIPCIÓ

 

Malgrat que ja han passat 6 cursos des de l’aprovació dels nous Decrets de Primària i Secundària i que aquests  donaven suficient autonomia a cada centre per poder adaptar el currículum a les seves característiques (d’entorn  social, de situació socioeconòmica i lingüística i de grup-classe), la realitat és que existeixen encara molts dubtes  entre el professorat sobre com dur a terme la nova programació.
Aquest plantejament exigeix una revisió dels actuals documents de centre, i que s’elabori el seu propi projecte  educatiu, en el que s’especifiquin prioritats d’actuació, objectius a assolir, tractament transversal de les àrees,  l’educació en valors, una resposta efectiva a la diversitat, nova organització horària, criteris metodològics i  organitzatius,... entre altres aspectes.
Això no vol dir fer una “tabula rasa” de tot el que veníem fent fins ara, ans al contrari, significa revisar i millorar les  propostes ja existents i formular-ne de noves entre tots els membres de l’equip docent, per tal que els nostres  alumnes en resultin els principals beneficiaris i puguin esdevenir COMPETENTS, malgrat que aquest concepte va  més enllà de l’escolaritat obligatòria.
Amb aquest curs, es pretén facilitar eines al professorat per fomentar aquest necessari diàleg a nivell de centre, i  poder prendre decisions sobre què i com ensenyar, com podem millorar en la nostra tasca de formar persones que  resultin autònomes, crítiques i responsables, capaces d’afrontar els nous reptes que la societat els demanarà en  un futur proper.

 

OBJECTIUS

 

 

- Conèixer els aspectes bàsics de la nova proposta curricular competencial i la normativa al respecte
- Aprendre algunes de les claus que ajudin els equips docents a prendre decisions (respecte la selecció dels  continguts, organització horària, avaluació, atenció a la diversitat, transdisciplinarietat, estratègies i metodologia,  aspectes transversals...)
- Proposar solucions diverses i creatives, realistes, tot optimitzant els recursos amb què actualment comptem als  nostres centres
- Donar resposta efectiva a la diversitat dels nostres alumnes
- Endinsar-nos en les noves programacions d’aula
- Treballar amb altres organitzacions de grup a banda de les tradicionals (cooperativament, jocs de simulació,  petites investigacions, per projectes,...)
- Aprofitar-nos de les bones pràctiques ja existents i potenciar el treball en equip i l’intercanvi d’experiències amb  altres centres
- Aplicar els coneixements adquirits en el nostre dia a dia a l’aula

 

 

 CONTINGUTS 

 

 

MÒDUL 1: 30h
- Documents de referència i normativa bàsica a considerar
- Competències Bàsiques i Competències Específiques
- Com afecta aquest nou plantejament a la Programació d’aula
MÒDUL 2: 40h
- Diversificació d’activitats (inicials, de desenvolupament i de síntesi)
- Avaluació per competències
- Atenció a la diversitat
- Transdisciplinarietat
- Educació en valors...
MÒDUL 3: 30h
- Exemples de programacions
- Diferents agrupaments de treball i intercanvis d’experiències

 


Professor: Eduard Montané

DATES: Del 1/10/2018 al 3/12/2018 (100 hores) 

PREU AFILIATS: 120 €
PREU NO AFILIATS: 180 €Afilia't Eleccions sindicals El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de trabajo

  L'últim publicat
  Informació professional
  No s'han trobat resultats
  Viatges/T'Iinteresa/Esdeveniments
  No s'han trobat resultats
  Informació professional en altres autonomies
  No s'han trobat resultats