Les intel·ligències múltiples.

Curs On-line (30 hores)

  DESCRIPCIÓ

 

Fa més de 25 anys el professor de Harvard Dr Howard Gardner va formular la teoria sobre les Intel•ligències Múltiples. Aquesta, defensava que la intel•ligència no és única i estàtica, sinó que és múltiple i dinàmica. Al seu llibre “Estructures de la ment” especificava que totes les persones tenen 7 tipus d’intel•ligència, que, si bé poden estar relacionades, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar, comprendre, entre altres, el món que els envolta. Era una crítica a la noció de que només existeix una intel•ligència única, que pot ser mesurada amb diferents instruments estàndards de psicometria (tests de Coeficient intel•lectual). Un temps després, el 1997, es va afegir la intel•ligència naturalista de manera que comptem amb 8 intel•ligències. La disciplina que més s'ha beneficiat d'aquesta teoria és l'educació, ja que n'amplia el concepte i reconeix el que ja se sabia intuïtivament, que ser brillant acadèmicament no ho és tot.
Segons aquesta teoria, tots els éssers humans, posseeixen les vuit intel•ligències en major o menor mesura. Totes són igualment importants i necessàries. El problema seria que, per Gardner, el sistema escolar vigent no les tracta per igual sinó que prioritza la intel•ligència lògico-matemàtica i la lingüística. A més es qüestiona si una educació així és la més adequada per preparar els alumnes per viure en un món cada cop més complex. Caldrà doncs, aconseguir que els nostres alumnes rebin una educació en les 8 intel•ligències i una estimulació adequada a aquestes característiques individuals; amb el temps farem el mateix amb aquelles intel•ligències que tenen menys desenvolupades, tot incidint en el treball dels valors.
Aquests 8 tipus d’intel•ligència es localitzen en una zona del cervell. Totes elles són naturals i es donen en totes les persones, la diferència rau en la combinació de les 8 en cadascú. Si bé aquestes intel•ligències són biològiques, no tothom les desenvolupa totes, fins i tot aquelles que tenim en més grau de manera innata. Així doncs el desenvolupament de les intel•ligències depèn de l’entorn i la cultura. Però, a més, aquestes intel•ligències s’aprenen a partir d’experiències viscudes i de la relació amb els altres.
Aquesta teoria de les Intel•ligències Múltiples pretén donar resposta efectiva a l’atenció a la diversitat i a l’atenció individualitzada, necessàries en qualsevol etapa educativa..

 

OBJECTIUS

 

 

- Conèixer la Teoria de les Intel•ligències Múltiples

- Potenciar els punts forts de cadascun dels alumnes i no només aquells en els que destaquen tradicionalment

- Donar resposta efectiva a la diversitat dels nostres alumnes

- Valorar diferents experiències i bones pràctiques en aquest camp ja existents

- Plantejar solucions diverses i creatives, possibilitant el seu treball als nostres centres

- Donar resposta efectiva a la diversitat dels nostres alumnes

- Aplicar els coneixements adquirits en el nostre dia a dia a l’aula

 

.

 

 

 CONTINGUTS 

 

 

MÒDUL 1: 10h
- Introducció a la Teoria de les Intel•ligències Múltiples
- Referents: Gardner i Armstrong, Núria Alart, M. D. Prieto, Montserrat del Pozo... entre d’altres
- Bibliografia i webgrafia d’interès

MÒDUL 2: 10h
- Les intel•ligències múltiples i la seva relació amb les Competències Bàsiques
- Com detectar les diferents I.M. entre l’alumnat: llistes de control, qüestionaris,..

MÒDUL 3: 10h
- Estratègies i recursos a l’aula per treballar-les
- Exemples d’activitats més habituals
- Propostes de treball aplicables a l’escola.

 

 

Professor: Eduard Montaner Cugat

DATES:Del 29/4/2019 al 20/5/2017 (30 hores)

PREU AFILIATS: 50 €
PREU NO AFILIATS: 85 €Afilia't Eleccions sindicals El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de trabajo

  L'últim publicat
  Informació professional
  No s'han trobat resultats
  Viatges/T'Iinteresa/Esdeveniments
  No s'han trobat resultats
  Informació professional en altres autonomies
  No s'han trobat resultats