Tornar

Catalunya Jun 04, 2018

Reducció majors de 55 anys


Sol.licitud de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys d’edat i 15 anys de serveis.

Aquesta disminució horària és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada, així com amb les funcions directives i de coordinació.

Model de sol.licitud

 


#Docents #Acords

Tornar