ANPE PROPOSA AL MINISTERI D'EDUCACIÓ LA CREACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL PER ABORDAR DE MANERA IMMEDIATA LA PREPARACIÓ DE L'INICI DE


19 May, 2020

 

ANPE PROPOSA AL MINISTERI D'EDUCACIÓ LA CREACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL PER ABORDAR DE MANERA IMMEDIATA LA PREPARACIÓ DE L'INICI DEL PRÒXIM CURS ESCOLAR

A la reunió de la Mesa de Negociació de personal docent no universitari, celebrada en el dia d'avui per videoconferència, ANPE ha traslladat al Ministeri d'Educació i FP, la necessitat urgent d'abordar l'inici del pròxim curs. Per això ANPE ha proposat la creació d'un grup de treball, dependent de la Mesa de Negociació, conformat per membres del propi Ministeri d'Educació i pels representants del professorat, per treballar de forma paral·lela i coordinada amb la comissió conformada la passada setmana entre el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes.

ANPE ha criticat les actuacions unilaterals que ha estat duent a terme el Ministeri d'Educació i ha traslladat el seu profund malestar per no haver tingut en compte l'opinió del professorat en cap de les decisions que s'han pres fins ara, moltes d'elles de gran calat i importància, com la relativa als criteris de promoció i titulació, de les quals ens hem assabentat pels mitjans de comunicació. Per això, ha reclamat al Ministeri d'Educació que no es deixi de banda al professorat i es negociïn i consensuen les possibles mesures a dur a terme en el següent inici de curs a través de la constitució d'un grup de treball específic per a això.

En aquest grup de treball s'haurien acordar i consensuar els aspectes més rellevants i fonamentals de cara a l'inici del pròxim curs en un escenari de tornada a les aules, però havent de mantenir encara les mesures de seguretat, salut i higiene davant el COVID-19 , entre elles les de distanciament social. Així, s'haurien d'acordar unes pautes mínimes que les CCAA haurien de desenvolupar en els seus àmbits autonòmics per evitar les desigualtats entre alumnes dels diferents territoris.

Alguns dels aspectes més rellevants que s'haurien d'acordar i consensuar per al proper inici de curs són:

- Les mesures de seguretat, salut i higiene necessàries per reprendre les classes presencials i els protocols a dur a terme segons els ensenyaments i matèries. Incloent la implantació de la figura de la infermera escolar per atendre tots els centres educatius.

- Les directrius bàsiques d'organització dels grups i horaris d'alumnes en un escenari de necessitat de mantenir les mesures de distanciament social.

- Els recursos materials i humans necessaris per a la "nova normalitat" en l'àmbit educatiu.

- Les adaptacions curriculars i metodològiques que poguessin ser necessàries.

- Un Pla de digitalització dels centres educatius.

- Protocols i mesures de suport psicològic i emocional per a alumnes i docents.

Molts d'aquests temes s'han de treballar i abordar de forma globalitzada ja que els recursos materials i humans de què es pugui disposar condicionarà la majoria de decisions i mesures que es puguin adoptar en molts dels àmbits esmentats.

Davant d'aquesta proposta, el Ministeri d’Educació s'ha compromès a convocar-nos a una reunió el més aviat possible per treballar sobre les propostes per a l'inici del pròxim curs. Ens enviaran el document base de treball que s'està utilitzant en la comissió de treball de la conferència sectorial d'educació perquè les organitzacions sindicals representatives del professorat treballem sobre el mateix.

ANPE celebra el compromís adquirit avui pel Ministeri d'Educació ja que és imprescindible que tant el Ministeri d'Educació com les CCAA comptin amb l'opinió dels representants del professorat per consensuar les mesures que caldrà posar en marxa per a l'inici de curs que ve i que afecten directament al professorat.

ANPE, el sindicat de l'Ensenyament Públic

Docents com tu

19 maig 2020