Pla de Vacunació Personal Docent


22 Feb, 2021

 

Tothom que té destinació a un centre serà vacunat.

En el moment de la vacunació cal que porteu a sobre:

1. Quines persones que treballen en un centre educatiu estan incloses en el Pla de vacunació?

Actualment, el Pla de vacunació comprèn totes les persones que tenen entre 18 i 55 anys (les que fan 56 anys dins del període de vacunació ja no hi entren) que treballen o intervenen en un centre educatiu:  personal docent, personal d'administració i serveis, personal d'atenció educativa, personal extern (monitors de menjador, personal de neteja, transport escolar...). Excepte en els casos següents:

  • Persones amb immunodepressió greu (que inclou el càncer en tractament quimioteràpic), amb malaltia cardiovascular no controlada i malaltia hepàtica, renal, metabòlica / endocrina o neurològica greus, o amb antecedents d'al·lèrgia a algun component de la vacuna.
  • Persones que han passat la covid-19 en els darrers sis mesos.

El personal dels serveis educatius que visita els centres i la Inspecció també rebran la vacuna.

Les direccions dels centres tenen la responsabilitat d'actualitzar les dades del personal a la Traçacovid, perquè d'aquesta manera el Departament de Salut pugui identificar bé el col·lectiu que s'ha de vacunar. La Traçacovid recupera les dades del personal dels sistemes d'informació del Departament d'Educació. Per a més informació, consulteu l'apartat Vacunació de la intranet - Portal de centres (requereix identificació ATRI/GICAR)”.

2. Soc professional de l'àmbit educatiu i resideixo fora de Catalunya. Puc formar part del Pla de vacunació?

Tots els i les professionals de l'àmbit educatiu, dels quals Salut disposa de les seves dades de contacte rebran l'SMS per vacunar-se.

Preguntes més freqüents