Nomenament de funcionaris en pràctiques


23 Sep, 2021

oferta-publica

RESOLUCIÓ EDU/2837/2021, de 17 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Mitjançant aquesta resolució es fa públic el nomenament de funcionaris en pràctiques, amb efectes econòmics i administratius des de l’1 de setembre de 2021, de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que consten incloses a l'annex 1 de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril.

Queda pendent de publicació la Resolució que regularà la Fase de Pràctiques d’aquests funcionaris.