Concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional


23 Nov, 2021

exterior_3

RESOLUCIÓ EDU/3403/2021, d'11 de novembre, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l'any 2022.

Es convoca concurs públic per a la concessió de 120 estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents, totalment o parcialment, amb l'horari lectiu del professorat, durant l'any 2022. Les estades es distribueixen de la manera següent: 100 places per al professorat de centres públics i 20 per al professorat de centres privats sostinguts amb fons públics.