Proves per obtenir certificats d'anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordin


26 Nov, 2021

bilinguismo_11--1-

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari de les proves, des d'aquest apartat es podrà consultar els aspirants admesos i exclosos, així com les qualificacions de les proves.

Per fer la consulta cal saber:

  • el número del document d'identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, passaport o NIE) i
  • el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció (també el vau rebre per correu electrònic)

Persones admeses i excloses