Pujada salarial del 2%, ja!


13 Ene, 2022

retribucions

Volem ​​una revisió de la situació salarial dels docents que acabi amb la pèrdua de poder adquisitiu i d'acord amb l'IPC.

Després del que va succeir l’any passat, que la pujada salarial es va cobrar al mes de setembre!, ANPE exigeix ​​que aquest increment no es demori, que la seva aplicació sigui immediata i que es vegi ja reflectit a la nòmina del mes de gener. Aquest exigu increment del 2% en les nòmines dels docents per a aquest any 2022, no es pot demorar, màxim tenint en compte que durant els darrers 12 mesos hem patit un increment de l'IPC del 6,7%, la qual cosa no fa sinó incrementar encara més la gran pèrdua del poder adquisitiu del nostre col·lectiu que, des de l'any 2010, ja porta un valor acumulat al voltant del 25%.

Cal recordar que la forta retallada salarial a què vam ser sotmesos els empleats públics el 2010 va ser molt més gran per al professorat, sent en aquell moment en la majoria dels cossos docents del 7%, mentre que per a altres col·lectius públics va ser inferior a l'1%. Aquesta retallada va repercutir tant a les pagues mensuals com a les pagues extraordinàries, les quals just abans d'aquesta retallada, van arribar a ser dobles per primera i única vegada per al professorat i des d'aquell moment es van veure minvades al voltant d'un 30% i encara es mantenen en aquesta situació.

A més, en els darrers anys, la bretxa salarial entre docents de diferents comunitats ha anat augmentant progressivament, assolint fins als 6.000 euros anuals per realitzar les mateixes funcions i havent accedit amb els mateixos requisits i condicions, simplement depenent de la Comunitat Autònoma on s’estigui treballant.

Des d'ANPE apostem per una equiparació salarial a nivell nacional, lluitant i reivindicant a tots els fòrums de negociació, per la recuperació de més del 25% del poder adquisitiu perdut i perquè tornem a tenir i consolidar unes pagues extraordinàries que realment siguin dobles. Un cop recuperat allò perdut, i per evitar més pèrdues del poder adquisitiu, és imprescindible que s'estableixi una clàusula de revisió salarial anual en funció de l'IPC.

D'altra banda, ANPE reclama una vegada més a la Conselleria que es posi al dia amb tots els impagaments que encara manté amb molts docents per diferents motius: actualització de triennis/estadis, retards als pagaments de la nòmina del personal funcionari interí, complements associats a càrrecs directius, participació en procediments selectius, etc. De la mateixa manera que els docents, com qualsevol ciutadà, paguem les nostres obligacions tributàries puntualment, l'Administració ha de complir també els seus compromisos de pagament sense demora.