Oposicions, quan?


18 Ene, 2022

oposicions2

Des de que al Departament se li va ocórrer la brillant idea de sotmetre a “votació”  la convocatòria de concurs-oposició corresponent a la taxa de reposició amb el RD 276/2007 en vigor, les oposicions van quedar suspeses de manera immediata. Així que de 4377 places possibles, ens van quedar en un no res.

Mentrestant, la setmana passada a la comunitat valenciana, ahir a la comunitat de Madrid i en altres comunitats tiren endavant amb les oposicions, convocant les places de reposició, a les quals es podran afegir un mínim del 20% tal com estableix la Llei 22/2021, de 28 de diciembre, deLs Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2022.

En totes aquestes comunitats, el sistema de selecció serà per concurs-oposició, segons estableix el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, i les places que restin per convocar, s’oferiran en l’any 2023/24, pel sistema de selecció de Concurs de Mèrits i pel nou Concurs-Oposició, tal com s’establirà en el futur Reial Decret, que afavorirà els interins amb més experiència, però que no s’aprovarà fins a l’abril, potser massa tard perquè es pugui  aplicar aquest any. Per això moltes autonomies ja estan publicant les seves convocatòries d’oposicions que es regiran per l’antiga normativa, perquè, malgrat que el nou decret indica que els nous criteris per a convertir-se en docent de carrera s’han d’aplicar en les oposicions de 2022, 2023 i 2024, amb la demora en la seva aprovació, pràcticament no hi haurà temps material per respectar els terminis administratius i gestionar uns procediments als que es presentaran milers de persones.

A ANPE Catalunya clar que volem un pacte d’estabilitat per a tots els interins/es; també demanem reduir la temporalitat al 8% i implantar ràpidament el nou decret d’accés a la funció pública, així com exigim que es prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat jurídica dels procediments y dels propis aspirants. Però considerem també urgent que es convoquin els procediments selectius a la major brevetat possible per començar a donar estabilitat a les plantilles dels centres educatius i començar a reduir ja la taxa d’interinitat. I tot això ho volem i demanem per a la tranquil·litat dels i les opositors/es que es van començar a preparar, considerant el número de places que s’havien ofertat inicialment; que es volien presentar al procés sabent les regles del joc (programació didàctica, tema i supòsit pràctic); que a penes tenen experiència i que han estat tremendament maltractats per l’administració al suprimir aquesta convocatòria. I, especialment, demanem que l'administració acabi amb la major celeritat possible amb aquesta angoixant incertesa.