Oferta d’Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal


26 May, 2022

 

Oferta d’Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

 

Annex 2

Places de personal funcionari de cossos docents no universitaris

A. Places que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Via excepcional de concurs de mèrits. Personal funcionari

 

Subgrup

Cos

Places

A2

Mestres

5.683

A1

Professors/ores d'ensenyament secundari

6.615

A1

Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes

122

A1

Professors/ores d'arts plàstiques i disseny

77

A2

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

7

Total

12.504

 

B. Places que es regeixen pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització

Via de concurs oposició d'estabilització. Personal funcionari

 

Subgrup

Cos

Places

Lliure

Reservades a persones amb discapacitat

Total

A2

Mestres

4.858

555

5.413

A1

Professors/ores d'ensenyament secundari

8.252

783

9.035

A1

Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes

67

10

77

A1

Professors/ores d'arts plàstiques i disseny

53

7

60

A2

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

7

1

8

Total

14.593