ANPE exigeix una clàusula de revisió salarial en funció de l'IPC i l'equiparació retributiva dels docents


10 Oct, 2022

image

 

Després de la proposta del Govern de pujar fins a un 9,5% els salaris dels empleats públics en tres anys en la Mesa General de Negociació de la Funció Pública, ANPE considera que es tracta d'un acord insuficient que no sufraga la pèrdua acumulada del 20% del poder adquisitiu des de la retallada salarial de l'any 2010 i l'absència de pujades corresponents a l'IPC anual dels últims anys.

Cal recordar que la forta retallada salarial patida pels empleats públics en 2010 va ser molt major en els grups funcionarials A1 i A2, en els quals s'enquadra al professorat, sent en aquell moment la retallada salarial, en la majoria dels cossos docents, de més del 7%, mentre que per a altres col·lectius d'empleats públics va ser inferior a l'1%. Aquesta retallada, que encara perdura, va repercutir, fonamentalment, en les pagues extraordinàries, les quals, just abans d'aquesta retallada, van arribar a ser dobles per primera vegada per al professorat i des d'aquell moment es van veure minvades al voltant d'un 30%.

D' altra banda, en els darrers anys, la bretxa salarial entre el professorat ha anat augmentant progressivament, arribant a ser, en alguns casos, de més de 6.000 euros anuals entre docents de diferents Comunitats Autònomes, per realitzar les mateixes funcions i havent accedit amb els mateixos requisits i condicions, malgrat el caràcter estatal dels cossos docents. El principi de la solució a aquest problema es podria trobar en un futur Estatut de la Funció Pública Docent que estableixi les condicions mínimes i homologables a tot l' Estat i que, entre altres aspectes, també reculli el retributiu. Cal recordar que la LOMLOE obligava el Govern a presentar a les CCAA i als representants del professorat "una proposta normativa" sobre el desenvolupament de la professió docent abans del passat 19 de gener de 2022, una cosa que encara no ha ocorregut.

Des d'ANPE seguirem reivindicant l'equiparació salarial, la recuperació del poder adquisitiu perdut i la consolidació de les pagues extraordinàries. A més, una vegada recuperat el perdut, és imprescindible que s'estableixi una clàusula de revisió salarial anual en funció de l'IPC a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per garantir una pujada real a tots els docents, el col·lectiu més castigat de tots els empleats públics.

A. N. P. E. amb P de PROFES ‼️

100% docents  100% Educació Pública

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu