El servei del Defensor del Professor d’ANPE presenta un decàleg de convivència


20 Oct, 2022

El servei del Defensor del Professor d’ANPE presenta un decàleg de convivència

En pro d'una adequada salut emocional i un bon rendiment professional, el Defensor del Professor d'ANPE presenta aquest decàleg de convivència amb pautes clares i senzilles perquè l'ambient de treball als centres educatius sigui el millor possible.

Des del servei del Defensor del Professor d'ANPE, seguim compromesos a continuar treballant en suport als docents, i per això veiem indispensable que hi hagi un bon ambient de treball entre companys/es en què el respecte, la tolerància i l'empatia siguin les bases en què se suporta les relacions entre els membres del claustre i tota la comunitat educativa. ANPE llança aquesta nova campanya, en què amb 10 indicacions intenta millorar el dia a dia dels docents i evitar que s'arribi a situacions d'estrès que perjudiquin negativament la tasca diària dels professionals de l'ensenyament.

ANPE i el servei del Defensor del Professor estem compromesos en donar suport i assessorament als docents, així com la seva intenció de millorar-ne la consideració social, en fer arribar a l'opinió pública el dia a dia dels centres educatius i en posar l'Educació i els seus professionals en el lloc que realment es mereixen.

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu

anpe-catalunya_cartell-decàleg-convivència-impre
anpe-catalunya_cartell-decàleg-convivència