Concurs de Mèrits: Llistat de persones voluntàries per formar part del tribunal com a vocals


04 Nov, 2022

Concurs de Mèrits: Llistat de persones voluntàries per formar part del tribunal com a vocals

​​Resolu​ció de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Llista de persones voluntàries per formar part del tribunal com a vocals

​​El Departament fa pública la llista completa de persones admeses i excloses a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals d’acord amb els requisits establerts a la base 6.3 de la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs ​de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent. Mitjançant un sorteig es determinarà l’ordre de designació de vocals.

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta designats per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i per un nombre parell de persones que actuen com a vocals.

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu