Acord de Govern: Reducció Hora Lectiva. Nomenaments


09 Dic, 2022

 

ACORD GOV/263/2022, de 6 de desembre, pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d'Educació i es modifica l'Acord GOV/60/2012, de 26 de juny

-1 Autoritzar l'ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d'Educació, amb un total de 3.566 dotacions de professorat en centres educatius públics per tal de compensar la reducció d'una hora setmanal en l'horari lectiu del professorat.

-2 La cobertura dels llocs de nova creació s'ha de gestionar, pel que fa a l'ocupació temporal, d'acord amb els procediments regulats o pactats de gestió de les borses de treball respectives.

-3 Modificar les jornades lectives setmanals incloses en el punt 2 de l'Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, que queden establertes en els termes següents:

- 23 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.

- 20 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

- 18 hores setmanals lectives per al professorat que imparteix la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Web del Departament

Aquest Acord de Govern implica la contratació de 3.566 nous docents i comporta nous nomenaments al mes de desembre:

- Dilluns, 12 de desembre de 2022 (Nomenaments de les vacants per reducció de l’hora lectiva)

- Dimecres, 14 de desembre de 2022, amb data d'incorporació 15 de desembre de 2022. (Nomenaments de les vacants per reducció de l’hora lectiva + substitucions).

- Dijous, 5 de gener de 2023, amb data d'incorporació 9 de gener de 2023. La franja horària de connexió serà de 12:00h a 13:00h.

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu