Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives


10 Ene, 2024

El Departament fa oficial la creació del “Grup d’Experts”

ACORD GOV/12/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives.  

ANPE manifesta que aquest “grup impulsor de mesures de millores educatives” està format per algunes persones, les directrius de les quals ens han portat a la situació actual, i altres vinculats a la Fundació Bofill. No anem bé i pot ser anirem a pitjor, si l'ensenyament continuant basant-se només en projectes i en competències i es deixen de banda els continguts, la memòria i l'esforç, molt necessaris per a l'aprenentatge.