Nova regulació de l'assignació de les matèries que haurà d' impartir el professorat d'ESO i Batxillerat


21 Abr, 2023

Es publica al BOE el nou Reial decret 286/2023, de 18 d'abril, pel qual es regula l'assignació de matèries en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat a les especialitats de diferents cossos de funcionaris docents, i es modifiquen diverses normes relatives al professorat d'ensenyaments no universitaris.

Aquest nou Reial decret duu a terme una reordenació de les especialitats dels diferents cossos de funcionaris docents, assignant les actuals matèries i àmbits, que haurà d' impartir el professorat que té al seu càrrec l' ensenyament en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, a les esmentes especialitats.

Calendari d' implantació:

  • Per als cursos primer i tercer d'Educació Secundària Obligatòria en el curs escolar 2022-2023 i per als cursos segon i quart d'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2023-2024.
  • Per a primer de Batxillerat en el curs escolar 2022-2023 i per a segon de Batxillerat en el curs 2023-2024.
  • Per al primer curs dels cicles formatius de grau bàsic en el curs escolar 2022-2023 i per al segon curs dels cicles formatius de grau bàsic en el curs escolar 2023-2024.