Obert termini extraordinari per a la integració al cos de professors tècnics de formació professional


01 Sep, 2023

Resolució per la qual s'anuncia el termini extraordinari per a la integració al cos de professors tècnics de formació professional

Resolució per la qual s’anuncia l’obertura del termini extraordinari per al procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari, a l’empara de la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Obertura del termini extraordinari perquè el personal que compleixi els requisits de la  base  4  que  no  hagi sol·licitat  la  integració  durant  el  termini  ordinari, pugui  sol·licitar-la a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i finalitzarà el dia 19 de gener de 2026, d’acord amb els efectes previstos a la base 10.2 de la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny.

Obert el termini extraordinari: Sol.licitud

De l'1 de setembre de 2023 al 19 de gener de 2026

Preguntes més freqüents