5 d'octubre: Dia mundial de les i els docents


05 Oct, 2023

 

5 d'octubre: Dia mundial de les i els docents

Des d'ANPE, un any més posem en valor, en aquest dia, la figura del docent com a pedra angular del sistema educatiu i manifestem el nostre orgull per la seva aportació constant de professionalitat, vocació, valentia, esforç i dedicació.

El 5 d'octubre, la UNESCO celebra, en col·laboració amb l'OIT, UNICEF i la Internacional de l'Educació, el Dia mundial de les i els docents; en aquesta ocasió, amb el lema «Els docents que necessitem per a l'educació que volem: l'imperatiu mundial d'acabar amb l'escassetat de docents».

En efecte, a nivell mundial es constata una insuficiència numèrica de personal docent, així com una pèrdua de prestigi social de la seva professió i una precarització creixent de les seves condicions laborals.

Per això, l'eix fonamental d'aquesta efemèride anual, serà aquesta vegada promoure la consciència de la necessitat de revertir aquestes tendències negatives com a prioritat en l'agenda internacional, a través d'activitats per la dignificació de la professió docent, la presentació de pràctiques inspiradores i l'anàlisi de com aquella és reconeguda socialment, i en el si dels propis sistemes educatius.

Des d'ANPE, portem anys denunciant el problema que suposa l'envelliment del col·lectiu docent i la necessitat de pal·liar-lo mitjançant àmplies ofertes d'ocupació que consolidin plantilles estables i satisfacin les aspiracions de les noves promocions de titulats.

Igualment, no hem cessat en la reclamació que es defineixi una carrera professional atractiva, regulada a través d'un Estatut Docent, en la qual, tant en el moment de la formació inicial com de l'accés, es capti els universitaris de més talent i vocació.

En un context en què no cessen de sorgir noves demandes de la societat cap als centres educatius, que transcendeixen amb molt la funció pedagògica que constitueix el seu fonament, els docents necessitem, més que mai, el suport directe d'altres equips de professionals.

Per a ANPE, difícilment els centres educatius poden exercir eficaçment el seu paper sense la contribució d'infermers escolars, monitors, educadors socials o personal administratiu que assumeixi la part fonamental de la càrrega burocràtica.

Dins del propi col·lectiu docent, és fonamental multiplicar la dotació d'especialistes en orientació educativa i educació especial, així com el nombre de professionals destinats a tasques de reforç i suport, com a mecanisme per a millorar l'atenció a la diversitat a les nostres aules. 

Des d'ANPE, un any més posem en valor, en aquest dia, la figura del docent com a pedra angular del sistema educatiu i manifestem el nostre orgull per la seva aportació constant de professionalitat, vocació, valentia, esforç i dedicació.