Com millorar la convivència a les aules


15 Nov, 2023

docencia-burocracia

Els problemes a l'aula continuen sent una assignatura pendent dins del sistema educatiu que necessita el suport polític, social i familiar. Per això, tots els agents han de col·laborar en el compliment de les normes bàsiques de convivència amb l'objectiu de crear un clima de respecte dins del centre, salvaguardant el dret d'ensenyar dels docents.

Les reivindicacions d'ANPE Catalunya per a la millora del benestar emocional de tota la comunitat educativa són les següents:

  • Tenir cura de la salut física i emocional dels docents perquè continuïn sent el pilar fonamental per a l'educació i la formació de la societat.
  • Mantenir lliures de tota mena de violència els centres educatius. ANPE Catalunya exigeix tolerància zero davant de qualsevol cas d'agressió, tingui l'origen que tingui.
  • Donar suport a la implantació del coordinador de benestar (COCOBE) amb implementació horària suficient i formació adequada al seu perfil professional.
  • Disminuir l'excés de burocràcia als centres educatius.
  • Suport per part dels poders judicials a la Llei d'Autoritat Docent.
  • Major inversió per desenvolupar noves metodologies i atendre l'alumnat des de la inclusió i la diversitat.

Per aconseguir-ho, cal gaudir d'una estabilitat normativa que permeti la perdurabilitat en el temps de les programacions fetes pels centres i el professorat, la baixada de ràtio i el reforç de plantilles docents que disminueixin també el nombre d'alumnes a atendre per cada docent. A més, assegurar la dotació de personal d'administració i serveis a temps complet a tots els centres necessària per alleujar les tasques administratives dels equips directius. Finalment, l'augment d'hores de coordinació i acció tutorial que permetin fer les tasques burocràtiques dins l'horari de treball regular per facilitar la conciliació de la vida familiar dels docents.