ANPE demana donar visibilitat a la feina diària dels docents


24 Nov, 2023

salut-mental-docents

La tasca dels docents, sovint, es veu entelada per situacions conflictives a l'entorn educatiu que van des d'agressions verbals, passant per situacions d'assetjament i arribant de vegades fins i tot a les agressions físiques. És per aquest motiu que ANPE va ser pioner en crear el 2005 el servei Defensor del Professor per atendre una necessitat requerida pel professorat. En aquest sentit, el servei del Defensor del Professor d'ANPE s'ha erigit com a referent davant d'aquesta problemàtica i per donar suport i suport als qui ho han necessitat.

Els diferents casos d'agressions i assetjament al professorat no només afecta l'ambient que es viu a les aules i als centres educatius en conjunt sinó que, de manera cada vegada més freqüent, també deixen empremtes profundes en la salut mental dels docents. L'exposició contínua a aquestes situacions sol desembocar en estats d'estrès crònic, ansietat i, en casos extrems, donar lloc a problemes de salut mental més greus. El Defensor del Professor d'ANPE exerceix un paper fonamental en l'atenció i el suport als docents que s'enfronten a problemàtiques de convivència en l'exercici de la seva docència en proporcionar-los un servei on expressar les seves preocupacions, brindar-los assessorament, acompanyament jurídic i actuar com un far de suport emocional.

Per etapes educatives, les actuacions es mantenen en xifres similars al curs passat amb un lleuger increment a secundària i batxillerat (47,6%), seguides d'infantil i primària (38,1%), cicles formatius (9,5%) i , com a novetat, l'aparició de casos de docents amb problemes a la universitat (4,8%). Dels casos atesos, cal destacar el brusc increment de professors que pateixen ansietat, que passen a ser el 94% dels casos, mentre que el 6% pateix depressió. Aquesta situació suposa un agreujament de les conseqüències a nivell mental, ja que s‟han reduït a la mínima expressió els casos de decaïment o preocupació previs a arribar als nivells de l‟ansietat o la depressió.

També és ressenyable el gran augment, sofert durant el darrer curs, dels casos en què els docents es veuen sumits en situacions de falses acusacions per part de l'alumnat o dels seus progenitors o tutors legals. Aquestes situacions es donen de manera aïllada, o conjuntament amb altres, en més del 57% de les actuacions dutes a terme pel Defensor del Professor. Igualment, són rellevants les situacions d'enfrontament amb les famílies, que tenen lloc en més del 23% dels casos, així com problemes amb l'aplicació del decret de convivència en més del 28% de casos.

Davant d'aquesta situació, és imperatiu abordar les arrels del problema per aconseguir un canvi significatiu, motiu pel qual ANPE insisteix en la demanda per dur a terme una implementació efectiva de la Llei d'Autoritat del Professorat. En aquest context, la Llei d'Autoritat del Professorat es presenta com una eina crucial, ja que no només reconeix la importància de l'autoritat del docent a l'aula, sinó que també ha de servir per establir mecanismes de prevenció i abordar situacions conflictives. Així doncs, mitjançant el seu desenvolupament per a una implementació efectiva, pot actuar com a element dissuasori contra els comportaments inapropiats i, alhora, empoderar els professors per mantenir un entorn educatiu segur i respectuós. ANPE considera que aquest desenvolupament seria clau per fomentar el respecte mutu a l'entorn escolar, establir límits clars i promoure una cultura de convivència positiva, contribuint directament a la preservació de la salut mental dels docents i permetent-los enfocar-se en la seva tasca pedagògica amb confiança i tranquil·litat.