Educació assumirà la cotització de l'alumnat d'FP en pràctiques


20 Dic, 2023

practiques-fp

La publicació del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, establia que l'alumnat de Formació Professional que fa pràctiques formatives no remunerades hauria de cotitzar a la Seguretat Social a partir de l'1 de gener de 2024. Això implicava el requisit per a tot l'alumnat de disposar del seu Número de la Seguretat Social abans d'iniciar les seves pràctiques FCT (Formació en Centre de Treball).

Malgrat conèixer el requisit amb mesos d'antelació, el Departament d'Educació en la seva línia d'improvisació i manca d'informació carregava sobre els Tutors FCT la tasca de donar la cara davant de les empreses explicant el nou requisit i empaitant l'alumnat per que obtingués el seu Número de la Seguretat Social. Les queixes de professorat i empreses han fet recular al Departament d'Educació tard i malament, un cop més, que anunciava el dilluns 18 de desembre un canvi de rumb. Serà finalment el mateix Departament d'Educació qui assumirà el cost econòmic de les cotitzacions i la gestió administrativa de les altes, baixes i notificacions a la Seguretat Social de l'alumnat en pràctiques.

El que no ha fet el Departament d'Educació ha estat aclarir què passa amb l'alumnat estranger que no podrà obtenir el seu Número de la Seguretat Social per no disposar de NIE ni tampoc poder demostrar arrelament (empadronament mínim de 2 anys a l'Estat Espanyol). És precisament l'alumnat més vulnerable i a qui la formació li permet la seva integració social, la principal víctima d'aquesta situació.