L'ensenyament públic, la millor opció


19 Feb, 2024

Ensenyament públic, la millor opció

ANPE anima les famílies a matricular els seus nens i nenes en centres públics i convida la comunitat educativa i les Administracions públiques a implicar-se en la tasca.

19 / 02 / 2024. L' educació pública és un dels pilars sobre els quals s'aixequen les societats democràtiques, ja que posa a l'abast de tots els infants l'oportunitat de tenir una formació gratuïta i de qualitat que els permeti desenvolupar-se com a persones i llaurar-se un futur.

 A ANPE estem fermament compromesos amb ella i per això volem animar les famílies a matricular els seus nens i nenes en centres educatius públics amb la convicció que és, sens dubte, la millor opció.

Per començar, el sistema públic d'ensenyament és sinònim de qualitat educativa. I és així, entre altres coses, perquè compta amb professionals de la docència altament capacitats, que s'han format per desenvolupar la seva comesa i han participat en processos selectius basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El professorat és una de les grans fortaleses de l'educació pública i la seva tasca ha de ser defensada, recolzada i posada en valor.

L'ensenyament públic garanteix també la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, en oferir un entorn divers i inclusiu en el qual es tracta tot l'alumnat amb equitat, tenint en compte les seves necessitats educatives, i que contribueix a reduir les desigualtats i a afavorir l'entesa i el respecte mutu.

Deixa, a més a més, una empremta de per vida en les persones que s'hi eduquen; no només en forma de destreses i coneixements acadèmics, que són, òbviament, elements centrals del sistema d'ensenyament, claus per al desenvolupament d'un futur professional, sinó també de principis, valors, habilitats socials, memòries i experiències, que no són menys importants per al desenvolupament personal.

Com a docents i representants dels docents de la pública tenim l'obligació de treballar i lluitar permanentment per mantenir-la en les millors condicions possibles i tractar de millorar-la, però també tenim el deure de reivindicar-la com el que és, una institució que és garantia de qualitat educativa i inclusió social i que, com a tal, representa un valor de futur per a la nostra societat.

Per això, convidem els equips directius, el professorat en general, el conjunt de la comunitat educativa, i, per suposat, les Administracions públiques, a sumar-se a la tasca d'atraure al sistema públic d'ensenyament la major quantitat d'alumnat possible.

ANPE, SINDICAT INDEPENDENT