Borsa de Personal Docent: consulta i modificació de dades


11 Mar, 2024

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Consulta i modificació de dades

De l'11 al 18 de març de 2024

En cas que es presenti nova documentació als serveis territorials, cal que s'adjunti també la declaració responsable que indica l'autenticitat de la còpia dels documents. La nova documentació es pot enviar en qualsevol moment, no cal que coincideixi amb el període de consulta i modificació de dades.