El Govern aprova revertir les retallades que patien els docents


30 Abr, 2024

El Govern ha ratificat l’acord del Departament d’Educació del passat mes de gener amb els sindicats docents, que millorava les condicions laborals del professorat.

L’acord es concreta en tres mesures:

  1. el reconeixement del primer estadi docent a partir dels sis anys (en les retallades havia quedat fixat a partir del novè any de carrera docent);
  2. l’equiparació salarial dels professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny;
  3. la reducció calendaritzada de dues hores lectives per a majors de 55 anys.

Equiparació salarial dels docents d'FP

Aquest acord determina l’equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny que no disposen de la titulació necessària per integrar-se al cos de professors d’ensenyament secundari segons la normativa estatal. L’equiparació es fa establint un complement personal transitori de 175,19 euros mensuals bruts per als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques i funcionaris interins. 

Reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys

Finalment, l’acord conté la reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys amb més de 15 anys de serveis prestats en centres educatius públics, que es calendaritzaran en dos cursos. Així, el curs 2024-2025 per als majors de 60 anys, amb un cost d’entre 1,73 i 2,42 milions d’euros. A partir del curs 2025-2026, la reducció de dues hores lectives serà per als docents majors de 55 anys.

Amb aquestes mesures, el Departament d'Educació reverteix les retallades en matèria de drets laborals del personal docent de la darrera dècada.