Mesa de Negociació amb el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esport


09 May, 2024

ANPE i la resta de sindicats amb representació es reuneixen amb el Ministeri d'Educació, FP i Esport per tractar el tercer esborrany del Reial Decret que modifica el RD 1364/2010 que regula els Concursos Generals de Trasllats d'àmbit estatal.

A continuació, adjuntem l' informe de la Mesa.

informe-mesa-ministerio-9-05-2024