Oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024


15 May, 2024

ACORD GOV/96/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024.

Places per a properes convocatòries d’oposicions Personal de cossos docents no universitaris

 - Cos de professors d'ensenyament secundari

Total de places: 2.615

- Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2)

Total de places: 20

- Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Total de places: 23

- Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Total de places: 18

- Cos de mestres de taller d'arts plàstiques

Total de places: 5

- Cos de mestres

Total de places: 1.744

 

oferta-pública-2024