Sol·licitud de reducció de 2 hores majors de 60 anys


21 Jun, 2024

El Departament d'Educació anuncia una propera correcció de la RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d'11 de juny, segons la qual el personal que cumpleixi els requisits pot disposar d'una reducció de dues hores lectives setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat, per a fer activitats d'una altra naturalesa.

Nou termini de sol·licitud

Concretament, s'ha anunciat el següent: "En relació a la RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d'11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025. Us informem que farem una modificació a DOGC, de la resolució esmentada. Es modificarà el literal de les persones a qui va destinada, per tal que inclogui, tot el personal docent que es va acordar en la mesa sectorial. Hi constarà: Personal funcionari i laboral docent. També es modificarà el termini de sol·licitud fins el dia 5 de juliol."

Més informació sobre la reducció de 2 hores lectives per a majors de 60 anys.