Grup estable de substitucions a la Borsa i segona adjudicació


01 Jul, 2024

La sol·licitud per formar part del Grup estable de substitucions es podrà realitzar per obtenir un nomenament d'un curs escolar a jornada sencera i per a una especialitat i una comarca (o districte en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona), que s'hagi seleccionat en aquesta sol·licitud.

Funcionament del grup estable de substitucions

Les persones que formi part del grup estable de substitucions s'adjudicaran mitjançant els nomenaments telemàtics la seva primera destinació. En el moment en que finalitzi la substitució, es romandrà al mateix centre educatiu fins que s'adjudiqui una altra substitució de l'especialitat escollida mitjançant els nomenaments telemàtics.

Els requisits per format part d'aquest grup són:

  • Formar part de la Borsa de personal docent.
  • Tenir demanada jornada sencera
  • Si es requereix prova de capacitació, haver-la superat o estar-ne exempt

Dates previstes

  • 15 de juliol:  publicació de la resolució del grup estable de substitucions
  • Del 16 al 21 de juliol: Inscripció al grup estable de substitucions
  • 24 i 25 de juliol: Publicació del llistat de persones admeses.
  • 29 d’agost:  Primer nomenament a les persones que formen part de grup estable de substitucions

1. Criteris per gestionar la borsa de personal docent per al curs 2024-25

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025.

El personal interí, que a data 1 de setembre de 2024 tingui vigent una llicència d’infantament, adopció o d’incapacitat temporal, en el cas que obtingui una vacant, mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius de l’1 de setembre  de  2024, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del 2024.

El personal interí que no tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del  2024 i se’ls adjudiqui una vacant la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com a màxim, fins al 31 d’agost del 2025. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la persona interina s’incorpora al lloc que li va ser assignat inicialment en el cas que aquest estigui ocupat per una persona substituta. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudica la destinació que li correspongui, atenent al número d’ordre que té assignat en la borsa de treball  de personal interí docent. 

Segona adjudicació:

Durant el curs 2023-2024 es va posar en funcionament el sistema d’adjudicació telemàtica de la segona adjudicació i es va realitzar una prova pilot en els Serveis Territorials del Barcelonès, Baix Llobregat, Lleida i Consorci d’Educació de Barcelona. Atès que el resultat de la prova pilot ha estat positiu s’implanta en tots els Serveis Territorials. 

Criteris generals

Per cobrir les substitucions que hagin quedat sense cobrir en la primera adjudicació telemàtica, es realitzarà un segon algoritme per cobrir les substitucions de tot Catalunya. Participar en aquesta segona adjudicació és opcional.                                                       

En cas de voler participar en aquesta segona adjudicació s’ha de demanar com a mínim un municipi de tota Catalunya, o un districte en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona.

En cas es vulgui participar per alguna de les preferències territorials seleccionades a l’àmbit territorial preferent s’han de tornar a seleccionar. La jornada que es pot escollir per a aquesta segona adjudicació és la sencera o la mitja.  Un cop finalitzats els nomenaments telemàtics de la primera adjudicació en els diferents serveis territorials, es realitzarà la segona adjudicació que és única per a tota Catalunya.

2.  Consulta i modificació de dades

A partir del dia 1 de setembre de 2024, es poden modificar les dades en qualsevol moment al llarg del curs escolar. Les modificacions produeixen efectes a partir del moment en què es realitza la modificació.

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025.