Modificació de dades


09 Sep, 2019

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2019-2020, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Els períodes previstos per a la modificació de les dades de la borsa són:

·         del 13 al 20 de setembre de 2019,

·         del 15 al 22 de novembre de 2019,

·         del 24 al 31 de gener de 2020,

·         del 23 al 30 de març de 2020.

Atenció, canvi!: Les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d'abril de 2019 també poden modificar les dades de la borsa.