Consulta i Modificació de dades. Número d'ordre de la Borsa


23 May, 2020

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2019-2020, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Del 26 de maig al 4 de juny de 2020, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2020-2021. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.

Accés aplicatiu

Les persones incloses a la borsa que durant el curs 2020-2021 no hagin prestat serveis han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2020-2021. Així mateix, les que durant el curs 2019-2020 havien d'haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho van fer, si no ho fan abans del 4 de juny de 2020, en deixaran de formar part a partir del curs 2020-2021.

Aquest apartat no afecta les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta d'1 d’abril de 2019, les quals podran consultar les dades de la borsa 2019-2020 i modificar les dades de la borsa 2020-2021, però no hauran de manifestar la seva conformitat per formar-ne part durant el curs 2020-2021.

Número d’ordre

El número d'ordre de la borsa de treball per al curs 2020-2021 es farà públic el dia 26 de maig de 2020. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre provisional obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos.

El número d'ordre de la borsa de treball 2020-2021 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos.

Model reclamació del número d’ordre provisional