Llista provisional de persones admeses i excloses a la borsa de personal docent


10 Mar, 2021

El Departament d'Educació ha publicat la llista provisional de les persones admeses i excloses de la borsa docent, que es van inscriure en l’última obertura (28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021).

Es poden presentar reclamacions del 10 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat

Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari el Departament (especificant els serveis territorials), el tema i el subtema —Departament: Educació; Serveis territorials: el demanat a la sol·licitud d'inscripció a la borsa; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents—.

També, es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Accés aplicatiu