Consulta i modificació de dades Borsa Personal Docent


14 Nov, 2022

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

  • Del 12 al 19 de setembre de 2022
  • Del 14 al 21 de novembre de 2022
  • Del 23 al 30 de gener de 2023
  • Del 20 al 27 de març de 2023

Consulta i modificació de dades