Pensions 2023


10 Ene, 2023

 

De conformitat amb el disposat a l’article 36 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, els havers reguladors experimentaran al 2023, amb caràcter general, un increment percentual del 8,5 %.

#anpeelvalordelaindependencia #anpecatalunya #anpeambtu