8 de març, Dia Internacional de la Dona: "Per un món digital inclusiu: innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere"


07 Mar, 2023

 

En el dia internacional de la Dona, ANPE vol posar en valor l'educació per aconseguir un món digital inclusiu, en el qual la innovació i la tecnologia ajudin les dones i les nenes a disminuir la bretxa digital i assolir la igualtat de gènere.

ANPE se suma al lema del Dia Internacional de la Dona en 2023, "Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere ", tema prioritari per a la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, de Nacions Unides. Des d'ANPE volem destacar el treball diari que el col·lectiu docent realitza a les aules, entre el conjunt de l'alumnat, per assolir la igualtat i afavorir l'apoderament de nenes i joves, facilitant a aquestes la formació en habilitats digitals i l'accés a les tecnologies, de manera inclusiva, per pal·liar l'actual bretxa digital de gènere i combatre la violència contra les dones a través de les tecnologies de la comunicació.

El professorat desenvolupa la seva tasca des de la consciència de la necessitat de traslladar els valors d'igualtat, que actualment estem treballant en el nostre entorn educatiu, als espais digitals. Els avenços de la tecnologia digital ofereixen noves possibilitats, que aspirem a potenciar des del sistema educatiu, per resoldre els nous reptes que depara la societat.

Per a ANPE, cal instar les nostres institucions perquè coordinin i concienciïn els diferents sectors de la comunitat educativa en la necessitat d'eradicar, en qualsevol de les seves formes, la violència de gènere en línia que lamentablement s'expandeix de forma paral·lela a la progressiva i necessària incorporació de la dona a les plataformes digitals. Segons un recent estudi realitzat a 51 països, el 38% de les dones ha patit algun tipus de violència en línia.

ANPE, principal sindicat dels docents de l'ensenyament públic, sector professional amb majoritària presència femenina, celebra aquest Dia Internacional de la Dona 2023 amb la confiança més absoluta en què el professorat i les administracions educatives del nostre país treballen sense descans per garantir la igualtat de gènere i inclusió de la dona en tots els àmbits de la societat.