Borsa Personal Docent: Habilitació de determinades titulacions i període excepcional de consulta i modificació de dades


06 Abr, 2023

 

Davant de manca de personal docent disponible en determinades especialitats per cobrir vacants i substitucions, s'ha pres la mesura d'habilitar determinades titulacions de manera excepcional i provisional, per tal que més persones de la borsa de treball de personal interí puguin impartir-les.

Les persones que disposen d'aquestes titulacions habilitades rebran un correu electrònic informatiu i podran sol·licitar l'especialitat per la qual se'ls ha habilitat, durant aquest curs escolar, mitjançant la consulta i modificació de dades que s'obre de manera extraordinària de l'11 al 13 d'abril 2023..

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics que habilita algunes titulacions per impartir determinades especialitats amb caràcter excepcional i provisional del cos de professors d'ensenyament secundari

Llista de titulacions que queden habilitades per impartir determinades especialitats de manera excepcional i provisional: Annex a la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics  que habilita algunes titulacions per impartir determinades especialitats amb caràcter excepcional i provisional del cos de professors d'ensenyament secundari.

Període excepcional de consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal interí docent

D'acord amb el punt 6 de la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres públics per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023, s'ha previst obrir un període excepcional de consulta i modificació de dades de l'11 al 13 d'abril de 2023.

Consulta i modificació de dades

 

Per a Anpe Catalunya això no és més un altre pegat del Departament. Per a nosaltres la solució no es troba en anar rebaixant els requisits al gust del Departament, sinó en millorar les condicions laborals dels docents, cada dia més malmeses, per tal que torni a ser la professió desitjada pels millors professionals. En cas contrari, la falta de docents es convertirà en un mal endèmic de difícil solució. 

#anpecatalunya #anpeambtu