Exigim la figura de l'infermer escolar a totes les escoles i instituts de Catalunya


27 Nov, 2023

salut

ANPE Catalunya insisteix en la necessitat urgent que totes les escoles i instituts comptin amb aquesta figura: es fa necessària la presència física d'infermeres i infermers als centres perquè ajuden a salvar vides. A més dels docents, les famílies també han mostrat la seva preocupació per l'atenció que reben els seus fills amb malalties com diabetis, en què mai no es pot saber quan hi haurà una pujada o baixada de sucre.

Des d'Anpe, recordem que els docents poden enfrontar-se a un problema de responsabilitat civil si fan un tractament mèdic sense titulació a l'alumnat. A més d'atendre malalties cròniques i urgències mèdiques, infermeres i infermers escolars podrien treballar en prevenció i ajuda en salut mental de l'alumnat. Aquests casos han augmentat de forma exponencial després de la pandèmia de còvid de manera que el suïcidi s'ha convertit en la primera causa de mort entre els menors. El funcionament del cervell dels adolescents és diferent del dels adults i amb autolesions i sucidi troben l'alleujament dels problemes que senten.