Nomenaments telemàtics en altres árees territorials


06 May, 2024

Del 8 al 10 de maig s’obre un període extraordinari de consulta i modificació de dades de la Borsa de personal interí docent, per tal de poder demanar altres àrees territorials. La prova pilot s’implementarà en els serveis territorials al Baix Llobregat, a Lleida i al Barcelonès, i també al Consorci d’Educació de Barcelona.

Funcionament del nou sistema d’adjudicació telemàtica

Aquest mes de maig es posarà en funcionament un nou sistema d’adjudicació telemàtica, mitjançant el qual es faran dues adjudicacions de nomenaments durant el mateix dia:

  1. La primera adjudicació tindrà en compte les preferències de l’àrea territorial que es té marcada com a preferent.
  2. La segona adjudicació, que es farà un cop finalitzada la primera, tindrà en compte les preferències seleccionades en altres àrees territorials, ja siguin municipis, districtes en cas del Consorci d’Educació de Barcelona, o bé comarques de tot Catalunya, pertanyin o no a l’àrea territorial preferent, o altres àrees territorials senceres.

A qui va dirigit aquest nou sistema d’adjudicació telemàtica?

Les persones que formen part de la borsa d'interins interessades a rebre un nomenament en la segona adjudicació dels nomenaments telemàtics, podran del 8 al 10 de maig realitzar una modificació de dades de la Borsa per demanar altres àrees territorials. A l'entrar a l’aplicació, a l’apartat “Manteniment de les peticions d’àmbit territorial”, veureu que hi ha:

  • una primera pestanya (Àrea territorial preferent), per indicar el servei territorial preferent. Aquesta pestanya actualment ja la teniu emplenada i no cal que la modifiqueu si voleu mantenir el mateix servei territorial preferent;
  • una segona pestanya (Primera adjudicació. Àmbit territorial preferent), que mostra les vostres preferències dins de l’àrea territorial (municipis o districtes en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona, comarques o tota l’àrea territorial) per als dos diferents tipus de jornada (sencera o mitja). Si voleu mantenir les mateixes dades, no l’heu de modificar;
  • una tercera pestanya (Segona Adjudicació. Àrees territorials), que és opcional. Mitjançant aquesta pestanya podreu demanar qualsevol municipi (districte, en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona), comarques de tot Catalunya i serveis territorials sencers (o, si escau el Consorci d’Educació de Barcelona). Aquestes altres preferències les podeu seleccionar dins del vostre servei territorial preferent si no les heu demanades en les pestanyes anteriors, o bé municipis i comarques d’altres serveis territorials. Si empleneu aquesta pestanya participareu tant en la primera adjudicació, dins de la vostra àrea territorial preferent, com en la segona adjudicació en altres àrees territorials.