Integració del Professorat Tècnic d'FP al cos de Secundària


03 Jun, 2024

Publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1891/2024, de 28 de maig, per la qual s'aprova la llista única per especialitats del procés d'integració en el cos de professors d'ensenyament secundari. En aquesta llista es troben les persones sol·licitants en el termini extraordinari, a partir de l'1 de setembre de 2023 i fins el 19 de gener de 2024, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny. Recordem que el termini extraordinari continua obert: les persones que van sol·licitar la integració després del 19 de gener de 2024 hauran d'esperar a una propera resolució.

La data d'efectivitat es detalla a l'annex; el pagament amb efecte retroactiu a la data d'efectivitat es farà en una propera nòmina (data no especificada pel Departament d'Educació).

Enllaç al DOGC

Equiparació salarial per al Professorat Tècnic d'FP

Recordem que la integració del Professorat Tècnic d'FP al Cos de Secundària només és possible per aquelles persones funcionàries de carrera. ANPE ha demanat repetidament l'equiparació salarial del Professorat Tècnic d'FP mitjançant un complement retributiu per a tot aquell professorat que no s'ha pogut integrar.

2031073